20. Maj 2021

Mette Kathrine på Kulturhusbåden
Skive Havn

mettekathrine.dk/wp-content/uploads/2019/09/Met...

Torsdag 20. maj 19.30 – 21.30 får Kulturhusbåden besøg af rigsspillemand og fortæller Mette Kathrine Jensen Stærk.

Mette Kathrine er konservatorieuddannet accordionist og en af de mest berømte danske folkemusikere med en lang række koncerter, festivaler, kurser, foredrag og udgivelser bag sig.
Mest kendt er hun nok for sin medvirken i gruppen Zenobia og sit mangeårige sammenspil med violinisten Kristian Bugge, hvor fokus igennem 20 især har været på dansen og arbejdet med at bevare dansk folkemusikarv og spillemandskultur.

Mette Kathrine vil spille og fortælle om de danske årstiders skiften, traditioner, sagn, historier – og sangene dertil.

Da arrangementet er udendørs, bliver der rig mulighed for fællessang. Arrangør: Kulturnetværket Svanen 2021 i samarbejde med Skive Kommune.