Kulturhusbåden SVANEN Skive Havn

2019

 

Kulturhusbåden Svanen Skive Havn

Kontakt: iben@barnwell.dk

+45 - 23 65 50 55


OM FORENINGEN SVANEN 

Konto nr. 8500 2650271540

CVR 38 49 50 89

x

Kære alle Svane-venner!


Så er året ved at gå på hæld, og SVANEN har puttet sig i reden for vinteren.


Tæller vi Skive Mødet, Vild med Vand og SPIL DANSK med, har der været

40 arrangementer i Kulturnetværkets regi på båden hen over sommeren ...


10 sommerkoncerter


Skive Mødet


Vild med Vand


24 x Solnedgangsmusik


Skive Sangskriver Festival


Hertil kommer alle de andre aktiviteter, SVANEN bliver brugt til i løbet

af sommeren - for vores vedkommende i perioden 1. maj - 1. nov. :))


MIchael og jeg har været til stede ved samtlige arrangementer på nær ét,

så det har været en travl sommer med booking af musikere, løn, regnskab,

udformning af plakater og indsendelse til info-tavler, kontakt til pressen,

opdatering af facebook + hjemmeside, kopiering, indkøb, rengøring mm.


- og det var aldrig gået uden alle de mange frivilliges hjælp og engagement!


Her skal specielt lyde en tak til Birgit Mejnert, som har stået i køkkenet de

sidste mange aftener, Merete Pedersen + Else, som overtog solnedgangen,

da vi var på “bryllupsrejse”, Else Larsen (Kultur &Fritid), Dorthe Pedersen

fra Skive Info-tavler og vores uundværlige Havnefoged Niels Peter Olesen,

Palle Jepsen fra Nordisk Granit, Skive Folkeblad og utallige andre medier

samt ikke mindst vore mange sponsorer og velvillige donorer - tak til alle!


Til næste år er der ingen Sangskriver Festival - det er jo kun hvert 2. år -

men forhåbentlig mange andre spændende aktiviteter for Skives borgere.


Musikerne står allerede i kø for at komme til at spille sommerkoncerter,

og vi har bookinger nok til langt ind i 2020 - så vi håber på tilskud igen!


Regnskabet for Sommerkoncerterne og Sangskriverfestivalen vedlægges.

De vil også kunne også ses på www.sommerkoncerter.dk


Nu nærmer SPIL DANSK Uge 44 sig jo med koncerter, work shops og

mange andre musikalske tiltag i hele Skive Kommune.


Kulturnetværket SVANEN afholder SPIL DANSK koncert i Skive Theater

torsdag 1. nov. kl. 20 - 22 med Lars Kristensen og Kristian Rusbjerg.


www.larskristensen.dk

www.kristianrusbjerg.dk


Samme dag vil der være Fyraftenssang i Den Blå Diamant  kl. 16.30


Fredag 2. nov. kl. 20 spiller Gine Bryld koncert på Da Winti

Lørdag 3. nov. 14 - 16 spiller hun koncert i Det Røde Klubhus


- begge dage med kaffe/ the, kage og masser af fællessang m/ publikum!


www.ginebryld.dk


Tak for i år og på gensyn til SPIL DANSK 2018!


Iben/ Svanemor

+45 - 23 65 50 55


www.sommerkoncerter.dk

Kulturnetværket SVANEN indbyder alle interesserede til Årsmøde

Søndag 31. marts 15 - 17 på Ørslevklostervej 181, 7840 Højslev.


Kom med dine idéer - eller tilbyd din hjælp! 🎶

Dagsorden iflg. vedtægterne. ALLE er velkomne! :)


Medlemsskab 2019 koster stadig 100 kr., som I kan indbetale på

SVANENs konto i Spar Nord 8500 - 2650271540. Tusinde tak! :D