Kulturhusbåden SVANEN Skive Havn

2018

 

Kulturhusbåden Svanen Skive Havn

Kontakt: iben@barnwell.dk

+45 - 23 65 50 55

Skip o høj! Musikken er forsinket pga. togtrafikken tværs over landet,

så koncerten i aften er flyttet til kl. 20 - 22 - så kan I også nå det!

                        Årsberetning

                         

Forening


Regnskab Svanen  2017


Regnskab Solnedgang


Regnskab Sangskriver Festival

LINKS
 

Referat

Der er afholdt årsmøde i Kulturnetværket Svanen lørdag 7. april kl. 15 – 17, 7840 Højslev


Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Valg af dirigent.

Michael Barnwell blev valgt til dirigent..


Ad2. Godkendelse af formalia.


Årsmødet er indkaldt rettidigt. Har været meddelt medlemmer via mail og på hjemmeside.


Ad 3 Årsberetning (ved formanden Iben Barnwell)


Formanden redegjorde for aktiviteterne i 2017. 


Der har været afholdt i alt 12 sommerkoncerter ombord på ”Svanen” i sæsonen. Endvidere har netværket været involveret i: ”Vild med Vand” – 2 gange, 24 Solnedgangsmusik-arrangementer, 4 Sangskriverdage,  1 reception - ligesom man har været en del af Spil Dansk-ugen med 3 events i 2017.


For yderligere detaljer om 2017 henvises til hjemmesiden: www.sommerkoncerter.dk. Formandens beretning blev godkendt af de tilstedeværende netværksmedlemmer..


Ad 4. Regnskab


Regnskabet for Svanen indeholder også i år indtægter og udgifter for sommerkoncerter og de projekter/ aktiviteter, som netværket og formanden har været involveret i. Det er: ”Vild med Vand”, ”Solnedgangsmusik” og Spil Dansk.


Sommerkoncerter 2017: Indtægter i alt 84.444 kr. Udgifter i alt 84.424 kr.


S kive Sangskriverfestival 2017: Indtægterne her var 25.290 kr. og udgifterne 25.492,20 kr.


Solnedgangsmusik 2017: 10.000 kr. bevilget af Bydelspuljen, Skive Kommune


Regnskaberne kan ligesom beretningen til enhver tid ses på www.sommerkoncerter.dk


Medlemskab for hele 2018 er fortsat (kun) 100.-


Under regnskabet behandledes også budget for sommerkoncerter 2018 mm. Udgifter inkl. KODA og annoncering er budgetteret til 50.000 kr., som forventes finansieret af tilskud fra Skive Kommune og entreindtægter m.v.


Kulturnetværket har et hængeparti i fht. KODA-afgift for tidligere år – både egne og andres koncerter.


Foreningen vil søge udgiften inddækket gennem indtægter i 2018, hvor man bl.a. håber på et tilskud på 40.000 kr. fra Skive Kommune. Ansøgning er sendt, men bevilling ikke opnået på indeværende tidspunkt.

5.Valg af bestyrelse/ aktive medlemmer:


Bestyrelse: Valgt til bestyrelsen blev Iben Barnwell, Michael Barnwell og Kai Jørgensen. Aktive medlemmer er Birgit Meinert – og til ad hoc opgaver: Andre Davenport.


Foruden bestyrelsen er der brug for aktive medlemmer til at assistere Iben Barnwell med at afvikle 2018- programmet, som er under planlægning. Medlemmer af netværket bedes venligst henvende sig til Iben Barnwell på 23 65 05 55, siger dirigenten.


6.Forslag til aktiviteter.


Formanden efterlyser idéer til nye indslag i sommerkoncerterne. Vil gerne have nogle kvinder på banen. Kai Jørgensen har lovet at vende tilbage med et forslag. Sommerkoncerter starter 3. maj. SkiveMødet afholdes 19. maj (Pinselørdag). 9. juni afvikles projekt ”Vild med Vand” af Skive Lystbådehavn m.fl.


7.Eventuelt


Herunder talte man om: Entrebeløb. Priser for traktement undr koncerter. Og påmindelse om kontingent i nyhedsbrev.


Pinselørdag kl. 13.00 er der indvielse af ny havn. Borgmesteren ”klipper snoren” ved Svanen. Årsmødet/generalforsamlingen sluttede kl. 17 - med lidt musik … 

Referent: Kai Jørgensen

7. april 2018


Netværksmedlemmer bedes venligt indbetale kontingent på konto: SparNord – 8500-2650271540


Kære Svane-vennerSøndag den 15/4 kl. 14.00 afholdes der legatkoncert i KCL

– Skiveegnens Musiklegat uddeler talentpriser til unge op til 15 år på 2000, 3000 og 5000 kr. og uddannelseslegater på

35.000 til både en klassisk og en rytmisk solist. Desuden dystes der om et gruppelegat på hele 50.000 kr.

Vi er naturligvis interesserede i jeres opbakning – og vil derfor opfordre jer til at købe billetter til dagen.

Prisen for en billet er 50 kr.

De kan købes på musikskolens kontor, i Kvickly og i Salling Bank.

Gennem mange år har vi sendt dygtige musikere afsted her fra Skive… I kender helt sikkert en del af dem. Det er netop nogle af disse, vi henter hjem som dommere i år – nemlig Birgitte Lindum som klassisk dommer – og Søren Balsner som rytmisk.

Dagen byder på et super spændende program både på den rytmiske og den klassiske side – så jeg håber, at I alle har lyst at komme forbi til en fantastisk dag i KCL.


På vegne af Skiveegnens Musiklegat Anja Brejner Højgaard