Til Kultur- og Fritidsudvalget, Skive Kommune

Allerførst vil vi gerne takke for generøse tilskud bevilget igennem 11 år til aktiviteter på Kulturhusbåden i Skive Havn og andre arrangementer rundt omkring i Skive Kommune – Sommerkoncerter, Virksund Vise- og Folkemusik Festival, Life-Boats, SkiveMødet, VildmedVand, Skive Sangskriver Festival, Musiklegeplads, Skive Kulturuge, Solnedgangsmusik, Alsang, Spil Dansk, Julestue mm.

I forlængelse heraf tillader vi os på opfordring at ansøge Kulturudvalget om et fast årligt tilskud til videreførelse af disse aktiviteter, alternativt et fast ugentligt timetal i sommermånederne eller en projektansættelse.

Da vi også afholder udgifter til KODA, rengøring og annoncering på Skive Kommunes infotavler, forestiller vi os et beløb på 50.000 kr./år.

Solnedgangsmusikken var oprindelig et initiativ i Skive Havns regi. Vi indgår gerne i en forhandling om denne aktivitets videre forankring, da det ligesom alle de andre frivillige tiltag er et stort og tidskrævende arbejde – et arbejde, som vi med glæde påtager os, betinget af tilskud.

Ligeså har Kultur & Fritid, Skive Kommune, tidligere vist interesse for et samarbejde om Skive Sangskriver Festival, som afholdes hvert 2. år, afvekslende med Skive Ungdomsskoles musical, hvilket vi ser frem til.

Kulturnetværket Svanen har været et succesfuldt projekt, og livet og koncerterne omkring Kulturhusbåden nyder stor opbakning såvel blandt turister og brugere af Havnen som blandt borgerne og andre gæster. Kulturhusbåden er blevet en institution i det landsdækkende musikliv og var i 2018 indstillet til at blive Årets Spillested, og med sin ikoniske status har båden opnået berømmelse langt ud i verden.

Vi får dagligt positive tilkendegivelser, rosende ord og taknemmelige kommentarer fra publikum, ligesom vi igennem årene har mødt stor velvilje og anerkendelse fra officiel side, ikke mindst symboliseret ved modtagelsen af Kulturelt Samråds fyrtårnspris ”Otto-prisen” i 2020.

Vedlagt regnskab for 2019 + 2020. Det er lykkedes os at levere en ubrudt række af 16 regnskaber i balance i årene 2011 – 2020, baseret på ca. 50% egenfinansiering og tilskud fra Skive Kommune, Kulturelt Samråd Skive, Kulturstyrelsen, Kulturhusbådens bestyrelse, private sponsorer m. fl.

Undtaget herfra er 2020, som gav underskud pga. Corona. Vi arbejder på at udligne dette i løbet af denne indtil videre fine sæson 2021.

Ét år har Kulturhusbåden ligget i dok, så Kulturnetværket Svanen fejrer i år 10 års jubilæum – 11 år med vækst, gode ideer og frivilligt arbejde.

I håb om, at man ønsker at påskønne dette under udarbejdelsen af Budget 2022 for Skive Kommune – og i mindet om Michael Barnwell, som gjorde en utrættelig indsats, såvel praktisk som med fotos, video, PR, hjemmeside, økonomi mm. – sender vi de venligste hilsener –

Iben 🎶
Iben Barnwell/ Svanemor

Kulturnetværket SVANEN Ørslevklostervej 181
DK – 7840 Højslev

+45 – 23 65 50 55 CVR 38 49 50 89

www.sommerkoncerter.dk www.facebook.com/svanenskive

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *