Kulturnetværket Svanen

Kulturnetværket Svanen er oprettet 1. juli 2014 med det formål at støtte kunst og kultur i et af Danmarks Vandkants-områder.

Netværket ønsker at skabe og formidle kunstneriske og kulturelle oplevelser af forskellig art, f. eks. koncerter, festivals, kunstudstillinger, teater for børn og voksne, udvekslinger mm.

Netværket vælger af sin midte en kreds af aktive medlemmer, som herefter udgør den til enhver tid siddende bestyrelse.

Denne indkalder hvert år til et fællesmøde for alle medlemmer.

På det årlige fællesmøde kan det enkelte bestyrelsesmedlem vælge at fortsætte arbejdet – eller lade sig erstatte af et andet medlem, der måtte have lyst til at træde til.

Bestyrelsen vælger en formand/ -kvinde samt evt. andre hverv.

Formanden/ -kvinden og nogle af de nærmeste medarbejdere kan løbende træffe beslutninger af uopsættelig karakter, indtil bestyrelsen kan samles igen eller der afholdes et fællesmøde.

Medlemsskab er fastsat til 100 kr./ år i hele 2014. Netværket besidder derudover ikke sin egen økonomi, men arbejder gennem ansøgninger om tilskud, sponsering, fundraising mm.

Det enkelte medlem hæfter ikke for økonomiske forpligtelser, der er opstået i forbindelse med netværkets arbejde.

I tvivlstilfælde vedr. større arrangementer og økonomiske dispositioner søges samarbejde med andre organisationer – og gerne professional assistance fra f. eks. kommunerne.

Hvis netværket indstiller sit arbejde, tilfalder eventuelle værdier det gode skib “SVANEN” som tak for mange arrangementer!